Lukáš Čížek

vědecký pracovník (ENTÚ AV ČR)

Lukáš Čížek se zabývá jak výzkumem ekologie hmyzu, tak aktivně vystupuje v ochraně biodiverzity. Dlouhá léta význačnou měrou působí především při záchraně Soutoku (myšleno Dyje a Moravy), kde se nachází jak EVL, tak PO, a uvažuje se o zřízení CHKO.