Radomil Hradil

místopředseda občanského sdružení Camphill České Kopisty

Camphill je skupina lidí, kterou dal dohromady zájem o osud spoluobčanů s mentálním postižením. Zejména jim leží na srdci situace dospělých postižených, kteří mívají potíže najít nějaké smysluplné uplatnění. Proto pro ně budují a dále rozšiřují alternativní domov na ekologické farmě v duchu camphillského hnutí. Camphillské vesničky existují po celém světě, zejména v západní Evropě. Osvědčily se jako místa lidského soužití „zdravých“ a „postižených“ lidí, kteří spolu žijí, pracují na poli, zahradě, ve stáji nebo v rukodělných dílnách, připravují jídlo, stolují a také slaví křesťanské a jiné svátky. Tuzemský camphillský domov se nachází ve vesnici České Kopisty asi 1 km od terezínské Malé pevnosti, bývalého koncentračního tábora.Pan Hradil praktikuje ekologické bio dynamické zemědělství. Založil první český camphill v Českých Kopistech. Je autorem zajímavých knih. Myšlenka Camphillu je ve světě podstatně rozšířenější než u nás. Myslím, že ocenění jednoho z jejich zakladatelů by mohlo celé věci velmi prospět.