Roman Rozínek

ekolog, ochránce přírody

Vybudoval stovky nových tůní, jezírek a mokřadů vhodných pro život obojživelníků. Obnovil mnoho remízků ve volné krajině pro ptáky, obojživelníky, plazy a drobné savce. Přednáší, navrhuje metodiky využitelné pro ochranu obojživelníků a plazů a jejich biotopů.