Vojtěch Kotecký

programový ředitel Hnutí DUHA

Vojtěch Kotecký patří k nejvýraznějším postavám českého ekologického neziskového sektoru. Velmi dobře se orientuje v celé řadě environmentálních témat, disponuje nebývale širokým informačním zázemím a vysoce rozvinutou schopností analytického myšlení a následné syntézy. Myšlenky a názory své i své organizace prezentuje a prosazuje věcně a srozumitelně, a to jak pro širokou veřejnost, tak pro politiky, úředníky a další „decision makers“. Vojtěch Kotecký tak významně přispěl k otevření některých důležitých environmentálních témat ve veřejné debatě v českém prostředí (např. téma ekologické daňové reformy, problematika globálních změn klimatu, přínos environmentálních technologií pro šetrný ekonomický rozvoj a dalších) a zasloužil se i o přenos nových informací a zkušeností ze zahraničí do českého nevládního neziskového sektoru. Má zásadní zásluhu na faktu, že je dnes Hnutí DUHA respektovanou nevládní ekologickou organizací, po právu vnímanou jako seriózní partner pro jednání na všech úrovních praktické politiky ochrany životního prostředí. Výrazně přispěl i k rozvoji a ovlivnil i směřování Zeleného kruhu, který zastřešuje na dvě desítky nejdůležitějších ekologických nevládních organizací v ČR.

Mgr. Vojtěch Kotecký vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V Hnutí DUHA pracuje od roku 1992. Nejprve působil v pražské místní pobočce, poté se několik let zabýval ekologickými dopady těžby v dolech a lomech, dva roky byl koordinátorem výzkumu. Nyní má na starosti strategii a vedení programové práce, průřezová témata – jako je ekologická daňová reforma – a koordinuje legislativní činnost Hnutí DUHA. Napsal řadu odborných studií či analýz, desítky menších publikací, článků a komentářů v tisku.

Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a Rady surovinové politiky ministerstva průmyslu. Rok předsedal Friends of the Earth Europe, federaci ekologických organizací z třiceti zemí celého kontinentu.