Daniela Partlová

manažerka

Dne 19.května 2011 završených 10 let mimořádného lidského nasazení, výjimečně vytrvalé a obětavé práce a péče Mgr.Daniely Partlové o vznik a další existenci lokálního biokoridoru Vrtilka v městské části Praha-Libuš, lokality vysoce oceňované nejen mnoha místními spoluobčany, ale též odborníky, kteří se na jejím vzniku podíleli. Více na www.os-stromy.info