Hana Chalupská

projektová manažerka

Hana Chalupská pracovala na začátku jako úřednice v jižních Čechách. Pak ale přesídlila na jih Moravy a do neziskové sféry. Začala se postupně zapojovat do „převýchovy“ myšlení úředníků v Brně, pomáhala lidem jako zástupce veřejnosti. Pracovala několik let v ZO ČSOP Veronica jako projektová manažerka. V současnosti pracuje v NGO Nesehnutí a založila o.s.Brnění, které se snaží zastupovat veřejnost ve věcech územního plánu města Brna a územního plánu Jihomoravského kraje , tzv. Zásady územního rozvoje.