Ivan Bartoš

vedoucí správy CHKO Poodří

Ivan Bartoš je dlouhodobě velmi aktivní v ochraně přírody a krajiny, dlouhodobě spolupracuje s MAS a mikroregionem Poodří, je vedoucím správy CHKO Poodří. Ivan Bartoš je celý svůj život spojen s ochranou přírody především v regionu Poodří, je jedním ze zakládajících členů ČSOP Studénka, byl místostarostou ve Studénce a v současné době působí jako vedoucí správy CHKO Poodří. Z této pozice se podílí nejen na ochraně přírodních a kulturních hodnot v Poodří, ale iniciuje a podílí se na projektech, které propagují šetrný rozvoj tohoto území. Velmi aktivně se zasazoval za adekvátní protipovodňovou ochranu v Poodří s využitím kapacit říční nivy, aktivně se podílel na odstraňování následků povodní v roce 1998 i dalších povodňových stavů, propaguje rozvoj cykloturistiky v regionu severní Moravy, podílí se na záchraně tradičních odrůd ovocných stromů a podporuje projekty záchrany ohrožených druhů. V současnosti usiluje o vytvoření návštěvnického centra – Domu přírody Poodří ve spolupráci s ČSOP Nový Jičín. Ivan Bartoš nemá nikdy daleko od slov k činům a neustále překvapuje svou houževnatostí, nadšením a energií. Má dlouholeté zkušenosti jako učitel na základní škole ve Studénce.