Josef Fanta

Josef Fanta

lesník a ekolog

Prof. Ing. Josef Fanta, CSs.

Po absolvování Lesnické fakulty ČVUT v Praze nastoupil v roce 1954 do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Zde řešil především otázky přirozené obnovy, pěstební techniky a omezení škod při těžbě a přibližování dřeva v podrostním hospodářství. Od roku 1963 pracoval na Správě Krkonošského národního parku, jehož vyhlášení připravoval, a od roku 1978 působil v emigraci na universitě v Amsterodamu. Z pozice profesora krajinné ekologie university ve Wageningenu odešel v roce 1996 do důchodu. V 90. letech přivedl do ČR holandskou nadaci FACE s kterou realizoval projekt obnovy lesa v Krkonoších a Jizerských horách. S jeho pomocí bylo v Krkonoších zalesněno téměř 5 300 ha holin po kyselých deštích. Byl členem správní rady Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. V roce 2007 obdržel od ministra Martina Bursíka Cenu ministra životního prostředí za rok 2006, a to za celoživotní přínos ochraně přírody a vědecké ekologii. Do února 2011 působil ve Vědecké sekci Rady NP Šumava. Velký význam má jeho osvětová činnost a prezentace odborných názorů na problematiku hospodaření v lesích národních parků.