Josef Šmajs

vysokoškolský pedagog

Myšlenky Prof. PhDr. Ing. Josefa Šmajse, CSc. byly nejnověji publikovány v těchto knihách:

  • Šmajs, J. Filosofie-obrat k Zemi. Evolučně-ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia, 2008.
  • Šmajs, J., Klíma, I., Cílek, V. Tři hlasy. Úvahy o povaze konfliktu s přírodou. Brno: Doplněk, 2010.
  • Šmajs, J. Ohrožená kultura. Třetí české rozšířené vydání. Brno: Host, 2010.
  • Šmajs, J. Potřebujeme filosofii přežití. 2. rozš. vydání Brno: Doplněk, 2011.