Libor Ambrozek

odborný pracovník AOPK ČR

Odborné práci v ochraně přírody se věnoval jak pracovník muzea či úředník na okresním úřadu v Hodoníně. Čtrnáct let patřil k vůbec nejaktivnějším poslancům podporujícím ekologická opatření. Zejména díky jeho osobnosti patřili poslanci KDU-ČSL k těm, kteří nejvíce podporovali ekologická opatření. Překonali je v minulém volebním období až kandidáti Strany zelených.

Za čtyři roky v pozici ministra životního prostředí prosadil řadu důležitých ekologických opatření.

Prosadil významné vylepšení návrhu státní energetické koncepce a udržení limitů těžby hnědého uhlí. Vytrvale obhajoval zákaz dovozu zahraničních odpadů do českých spaloven. Podařilo se mu vyjednat vrácení policií a celníky nezachycených ilegálně dovezených odpadů zpět do Německa a následně prosadit i legislativní rozšíření a zpřísnění kontrol. Prosadil průlomový vládní Plán odpadového hospodářství ČR, vytvoření CHKO Český les, rozšíření CHKO Český ráj a schválení základní sítě evropsky významných chráněných území NATURA 2000 v České republice. Výrazně posílil financování krajinotvorných programů MŽP. Prosazoval dodržování mezinárodních pravidel péče o národní parky v Národním parku Šumava. Přispěl k vytvoření moderního zákona o podpoře obnovitelných zdrojů elektřiny.

Významná je také jeho práce v ekologických organizacích. Pracoval ve vedení obecně prospěšných společností – Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty a Ústav pro ekopolitiku. Stále působí ve vedení o.p.s. České Švýcarsko a Biosférická rezervace Dolní Morava. Především ale do svého nástupu do funkce ministra vedl největší českou ekologickou organizaci – Český svaz ochránců přírody. Po odchodu z vrcholné politiky se opět stal jeho předsedou.