Michal Bartoš

ředitel Centra ekologických aktivit města Olomouce o.p.s.

Michal si zaslouží cenu už jen za pořádání Ekologických dnů Olomouc. Ta neúnavná snaha otevírat více či méně skrytá témata související s hledáním obsahu myšlenky udržitelného rozvoje a zvát do Olomouce osobnosti, které prostě jinde na jednom místě neuvidíte. Jen namátkou právě Josef Vavroušek, Ivan Dejmal, Bedřich Moldan,Martin Bursík, ale také Erazim Kohák, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav Bělohradský, Jan Keller…Michal se panu Vavrouškovi podobá už jaksi i fyziognomicky :-)