Milan Štefanec

ekolog, pracovník NESEHNUTÍ

První nominace
Milan Štefanec vrchovatou měrou naplňuje všechny podmínky k udělení CJV, neboť svými činy po dlouhá léta prokazuje, jak obrovský význam v občanské společnosti mají aktivisté organizací a hnutí se širším sociálně ekologickým záběrem. Díky jeho statečnosti a nesmírnému osobnímu nasazení se NESEHNUTÍ podařilo zabránit nebo alespoň omezit výstavbu zbytečných hypermarketů, poukázat na špinavosti kolem vývozu českých zbraní do problémových oblastí světa, rozvinout cílenou podporu lidských práv včetně práv žen, konkrétně pomáhat uprchlíkům i bezdomovcům, aktivizovat brněnské občany ve vztahu k některým zamýšleným dopravním stavbám (zejména v lokalitách kolem Brněnské přehrady), zabránit nesmyslným těžbám v prvních zónách NP Šumava ap. Za neméně podstatné lze nepochybně považovat i Milanovo mnohaleté úspěšné aktivní působení v environmentální i mediální výchově a osvětě včetně dalšího vzdělávání učitelů a studentů učitelských i sociálních oborů, a také jeho soustavnou práci s dobrovolníky NESEHNUTÍ i související počiny publikační a popularizační.

Druhá nominace
Milan je dlouhodobě aktivní v neziskovém sektoru. Vedl a vede řadu programů a kampaní na ochranu životního prostředí, motivuje občany a občanky k angažovanosti, přednáší na téma angažovanosti také v zahraničí.