Miroslav Hudec

ředitel pedagogicko-psychologické poradny, dětský psycholog

PhDr Miroslav Hudec byl jedním ze tří zakládajících členů OF v České Lípě, od roku 1990 zvolen do zastupitelstva. Těsně před listopadem 1989 již vyšlo pár jeho článků v okresních novinách, dříve byl nežádoucí, jako člověk, který odmítl podepsat antichartu.Od roku 2004 je členem a posléze i zastupitelem za Stranu zelených. Členem STUŽ je od roku 2002, jejím předsedou se stal 11.11.2003 a od té doby aktivně pracuje zejména při snaze o ochranu veřejné zeleně ve městě Česká Lípa, je propagátorem veřejné dopravy, zejména železnice. Na jeho podnět byla ve městě vybudována další vlaková zastávka,dnes hojně využívaná, angažuje se ve věcech městské hromadné dopravy. Za STUŽ spolu s dalšími aktivisty bojoval za zastavení těžby na Tlustci a proti záměru vybudování vedení vysokého napětí přes dosud nenarušené Lužické hory. Je milovníkem přírody a člověkem ryzího charakteru, jeho články vycházejí dnes většinou spíše v celostátním tisku, než v novinách okresních. Více se lze dočíst na jeho osobních stránkách www.miroslavhudec.cz