Pavel Žlebek, in memoriam

Pavel Žlebek, in memoriam

geolog

Spoluzakladatel předseda STUŽ – regionální pobočky Karlovy Vary. Ředitel 10ti ročníků Mezinárodní konference a výstavy ekologických technologií v K.. Varech – ekologické poradenství a osvěta v regionu Karlovarského kraje. Ekologická výchova a osvěta: pořady pro školy všech stupňů, organizace seminářů pro podnikatele, veřejnou správu, pedagogické pracovníky. Spoluautor a koordinátor manager Projetu: Síť environmentálních poradenských a informačních center Karlovarského kraje, dvouletý projekt EU, OP .Rozvoj lidských zdrojů. Předseda výboru pro strategii udržitelného rozvoje města Karlovy Vary, garant projektu K.Vary – Zdravé město v NSZM (program komunitního plánování a MA 21).

Za dlouholetý rozvoj ve výše uvedených kategoriích až do posledního dne. Ocenění je jedno z mála, které si RNDr. Pavel Žlebek zaslouží za svoji činnost v celém karlovarském kraji.