Jakub Hruška

geolog, t. č. předseda Stínové vědecké rady NP Šumava

RNDr. Jakub Hruška, CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V České geologické službě se zabývá biogeochemií působení kyselých dešťů na horské ekosystémy. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je autorem desítek odborných článků a učebnic zaměřených na ekologii lesa. Předseda Stínové vědecké rady NP Šumava, člen rady KRNAP.

Z jeho aktivit ve věci zásahů na Šumavě proti kůrovci a nového zákona o NP Šumava viz např.: