Jan Nouza

pedagog

Mgr. Jan Nouza (*1934) strávil jako pedagog přes padesát let v aktivní praxi. Učit začal v Českém středohoří, posléze se s rodinou přestěhoval do jižních Čech, kde učil na Základní škole v obci chvalšiny, až do věku daleko za hranicí odchodu do důchodu. V duchu zásad zdravého těla a ducha učil mnohé, že aktivní pomoc v zachování rozmanitosti přírody je stejně důležitá pro člověka jako jedince, tak i pro blaho všech, kdo žijí právě díky přírodě samotné. Vyškolen životem, ve kterém zažil druhou světovou válku a obecný nedostatek, represivní komunistický režim, který nedovolil studovat jeho dcerám, zachoval si otimistický pohled na svět, a tento životní postoj pak předával celým generacím žáků. Jen těžko by se ve Chvalšinách a okolí našel někdo, kdo by neznal jeho jméno, a ze starších ročníků někdo, koho by Jan Nouza neučil. Vždy se aktivně staral o prospěch obce a jejích občanů a bez váhání a hmotného užitku pomáhal všem, kteří si o pomoc řekli. Za celý kantorský život razil teorii poznání „na vlastní kůži“. Pořádal s žáky výlety po okolí, ukazoval, jak krásní a důležití jsou i tvorové, které mnozí považovali jen za ošklivé a nedůležité. Na jeho cesty po rybnících a lesích, školní výlety a poznávací túry dnes vzpomíná mnoho jeho bývalých studentů. Ti se za ním stále rádi vracejí a zvou jej na třídní srazy, na kterých se stále snaží nechybět, i když už mu oslava osmdesátých narozenin klepe na dveře. Se svými žáky osázel břehy potoků bledulí jarní (Leucojum vernum) v desítkách lokalit. Bledule na těchto místech prosperují již řadu let. Další ohrožené druhy rostlin sázel s dětmi na březích rybníků, na okrajích lesů, mokřadech a vřesovištích, zejména v oblasti vojenského prostoru Boletice. Celý život se snažil tyto lokality bohaté na rozdílné životní formy chránit a pochopil, že nedílnou součástí ochrany těchto biotopů je jejich poznání. Na mnoha místech v okolí obce Chvalšiny jsou v lesích a hájích ptačí budky, které vyráběl sám nebo při hodinách pracovní výchovy s dětmi. Ptačích budek jsou v okolí obce stovky. Časně z jara 2012 začal s výrobou a umísťováním budek pro dudka chocholatého (upupa epops), který má jedinečnou příležitost se vrátit na původní stanoviště, protože se opět rozšířily pastviny volně se pasoucího dobytka. To je pro návrat a rozšíření dudka chocholatého (upupa epops) na jih Čech zásadní. Celý život se Mgr. Jan Nouza věnoval výchově mladých lidí, budoucích rodičů, a v mnoha případech i budoucích profesionálních učitelů. Nesobecky pomáhal lidem pochopit, jak důležitá je cesta poznání. Jak důležitá je v oblasti zachování a ochrany přírody. Neboť člověk nemůže ničit přírodu, když pochopí, jak krásná a nepostradatelná pro nás je. Na požádání mohu doložit seznam lokalit (včetně fotografické dokumentace), kde se realizovala výsadba chráněných druhů rostlin, instalace ptačích budek, výsadba stromů a keřů.