Jaromír Lán

ekolog

Pan Jaromír Lán dlouhodobě prosazuje obnovu vodních ploch a přírodních biotopů. Jedná se o hodně těžkou a zodpovědnou práci, neboť v současné době revitalizace vodních ploch je velice nákladná a v pozadí zájmu, jak laické, tak odborné veřejnosti. I přes tyto překážky se mu podařilo několik projektů uskutečnit. Je průkopníkem ve zpevňování hrází a rybničních zařízení polyuretanovou injektáží. Ochraně životního prostředí se věnuje více jak 20 let.