Marie Matušková

učitelka, starostka

Marie Matušková byla od prvních svobodných voleb do roku 2010 starostkou obce Višňová, která je kromě neradostné ekonomické a sociální situace (hranice s Polskem – vytěženým územím mezi Frýdlantským a Šluknovským výběžkem, vysoká nezaměstnanost a téměř úplné vymizení pracovních a podnikatelských příležitostí a zároveň prostor různých zlatokopeckých aktivit) postihována pravidelnými záplavami řekou Smědou a jejími přítoky. Marie trvale vyjednávala s polskou stranou – vedením povrchového dolu Turow i místními a regionálními politiky – o zlepšování odtokových poměrů (odtok vody z oblasti ztěžuje povrchový důl a haldy), vedla Višňováky k větší odpovědnosti za vlastní majetky a životy (drobnější úpravy soukromých pozemků, systémy varování)a solidaritě se sousedy – lidsky i systémově (participativní projekt Soužití s řekou získal podporu DEFRA a cenu O lidech s lidmi: v diskusích s občany se hledala nejlepší řešení s ohledem na další osady níže na toku řeky, vznikaly individuální povodňové plány pro jednotlivé objekty i zadání pro rozsáhlou studii pro celé povodí).

Ve všem, čemu ve Višňové pomohla na svět – spolky, tradiční akce, pastevní chov ovcí, muzeum historie atd. – neztrácela ze zřetele cíl a systém ani jednotlivého člověka a jeho pocity. Povzbuzovala vlastní aktivitu lidí a hledala neobvyklá a účinná řešení.