Marie Zichová

učitelka

Paní učitelka Zichová dlouhodobě pracuje s přírodovědným kroužkem Otakárek. S tímto kroužkem realizovala i organizovala řadu aktivit směřujících k ochraně přírody, úklidu krajiny,zlepšení životního prostředí, vedla zařízení nové školní zahrady. V těchto aktivitách navíc účelně spojuje děti navštěvující kroužek s klienty Domu s pečovatelskou službou i dalšími seniory a na půdorysu ochrany a poznání přírody spojuje dvě rozdílné generace. Realizovala například poznávací zájezdy (bledule Ransko), workshop „Jak se dělá zahradní jezírko“, Dny země a desítky dalších aktivit.