Stanislav Kettner

starosta obce Kněževes

Některé z aktivit a činností pana Stanislava Kettnera, kterými přispěl a přispívá ke zlepšení kvality životního, kulturního a společenského prostředí v obci Kneževes a okolí: (pozn.: celý svůj život se velice aktivně zapojoval do dění v obci a spolků jako např. dlouholetý starosta TJ Sokol Kněževes či hospodář Mysliveckého sdružení)

 1. Obnova historické lipové aleje směřující od obce Nové Středokluky, procházející obcí a končící u hranice s letištěm Praha (doplněná výsadba starých uschlých stromů novými stromy)
 2. Výsadba nových stromů, rekonstrukce historické Ouvalky (pramen Únětického potoka) – vyčištění dna a odtoku potoka, zarybnění nádrže včetně výsadby vodní zeleně
 3. Participace na projektu „Naučná stezka“, která je realizována ve spolupráci s místními spolky, MŚ a ZŠ Středokluky (sousední obec)
 4. Participace na projektu „Orientační systém“ v obci a okolí, který upřesňuje historicky významné lokality v obci a jeho okolí
 5. Participace na výsadbách historicky významných stromů:
  • Lípa tisíciletí
  • Pamětní strom „Čaje pro seniory …“
  • „Štrůdlovací strom“
  • „Vajíčkový strom“
 6. Pamětní strom k úmrtí Václava Havla
 7. Průběžná celoroční údržba zeleně v obci a okolí
 8. Participace na společenských akcích zaměřených na rozvoj vztahu dětí a mladistvých – např. realizace projektu „Kněževes – ráj pro děti a mladistvé“ či projekt „Čaje pro seniory …“ při kterých jsou prezentovány i historicky významné informace o obci a jejich občanech a další..