Václav Čermák

stavební inženýr, obor vodní stavby a vodní hospodářství

Za progresivní projekty zaměřené na revitalizace vodních toků v krajině i v urbanizovaném prostředí, spojených s protipovodňovou ochranou. Za osobní angažovanost v občanských iniciativách. Za nezlomnou vůli změnit věci k lepšímu. Za ohromné množství práce odvedené bez nároku na odměnu.