Vladimír Just

vysokoškolský pedagog, ekologický novinář, aktivní občan

Prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. (* 6. května 1946 Praha) je český teatrolog, mediální, literární a divadelní kritik, ekologický publicista a esejista. Laureát Ceny F.X. Šaldy a Ceny Kristián. Člen PEN-klubu.

Pravidelně přispívá např. do Lidových novin, časopisů Literární noviny, Respekt, Reflex, Divadelní noviny, Divadelní revue, Prostor, komentuje kulturní i politické dění v Českém rozhlase 6, na Vltavě nebo na ČT 2. Vydal dvě desítky knižních publikací, mj. tři Slovníky floskulí, jež se věnují i ekologické tematice.

Přednáší na Karlově univerzitě a dalších VŠ mj. kritiku médií, kde na modelu referencí o Šumavě ukazuje zneužívání a manipulaci veřejného mínění, relativizaci ochrany a udržitelného rozvoje Šumavy od politických a podnikatelských zájmových skupin. Systémově se zabývá nezávislostí a kultivační rolí médií, zejména veřejnoprávní televize. Spolupracuje na pořadu Nedej se (ČT 2) – např. na tématech přeshraniční spolupráce, udržitelného rozvoje regionu Šumava, kde hájí respektování bezzásahových zón v národním parku. V roce 2011 znovu aktivně vystupoval proti nezákonným postupům ministra Tomáše Chalupy a ředitele NP Jana Stráského, a soustavně na nezákonnosti poukazoval v médiích. Je majitel šumavské chalupy, jejíž okna byla dvakrát vytlučena útoky příznivců kácení v cenných lokalitách NP Šumava.

Cena Josefa Vavrouška je Vladimíru Justovi navržena za jeho dlouhodobý přínos občanské společnosti, demokratickým médiím a ekologické žurnalistice.