Hana Korvasová

Hana Korvasová

ředitelka školského zařízení Lipka

Nominována za dlouholetou a neúnavnou práci v ekologické výchově a za dlouhodobou podporu ekopedagogů v České republice.

Hanka vzdělávala ekopedagogy již před revolucí a po ní stála u zrodu brněnského občanského sdružení Rezekvítek a Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, v jejichž vedení působila a působí. Stála také u zrodu sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina a dlouhé roky mu předsedala – vždy podporovala spolupráci všech ekologických středisek a organizací.

Měla a má významný vliv na to, jak se tento kdysi takřka neznámý sektor vzdělávání vyvinul a jak spolupracuje. Nezištně podporovala vznik a rozvoj řady ekostředisek nejen na Jižní Moravě, ale v celé republice. U toho zároveň budovala ve spolupráci s Alešem Máchalem Rezekvítek a Lipku, významné jihomoravské ekovýchovné organizace.

Významný aspekt působení Hanky Korvasové, který není tak samozřejmý ani v neziskovém sektoru,  je podpora ostatních (často konkurenčních) organizací a projektů a spousta energie věnovaná síťování a sdružování organizací na jihomoravské i celostátní úrovni (např. založení a vedení SSEV Pavučina). Přitom míra energie, kterou těmto stmelovacím a podpůrným aktivitám Hanka věnovala a věnuje, často jde až na hranici toho, co je pro Lipku, kterou v současnosti řídí, únosné. Hanka věnovala a věnuje ekologické výchově v České republice nezištně celý svůj život.