Ivana a Jan Jongepierovi

Ivana a Jan Jongepierovi

botanici a ekologové

Nominováni za přínos v teoretickém a zejména praktickém managementu lučních ekosystémů s vysokou biodiverzitou, za mimořádnou a dlouhodobou popularizační práci v oblasti ekologické výchovy v oblasti Bílých Karpat a v rámci celé ČR a za mezinárodní propagaci vědeckých i ochranářských výsledků.

Pro znalce není třeba Ivanu a Jana představovat. Patří k nejvýraznějším osobám v oblasti ochrany přírody a krajiny, fungujícím v regionech ČR (v Bílých Karpatech), které v současnosti máme. Dopad jejich práce je nadnárodní. Postupy vypracované a praktikované v Bílých Karpatech při ochraně a managementu orchideových luk a lučních společenstev vůbec jsou uváděny v lekcích ekologie na univerzitách po celé Evropě. Výsledky také mluví samy za sebe.

Kromě toho jsou organizátory širší ekologické práce, výzkumu Bílých Karpat (připomněl bych velkou a mimořádnou knižní monografii a další díla), patří k matadorům metodologie péče o chráněná území, využití (efektivní) existujících finančních dotací z různých zdrojů atd. Kromě toho dlouhodobě působí v regionu při výchově mládeže a zájemců o ochranu přírody a vytváří jakýsi ekologický “hub“ v oblasti Bílých Karpat, kde se potkávají odborníci, studenti a manažeři chráněných oblastí a rezervací doslova z celého světa.

Lze konstatovat, že především jejich zásluhou patří Bílé Karpaty k odborně nejlépe zpracovaným velkoplošným chráněným územím u nás. Oba se zásadní měrou podíleli na publikaci Ekologická obnova v České republice shrnující v české a anglické mutaci výsledky praktické ekologie obnovy u nás, a která byla vydána u příležitosti 8. evropské konference o ekologické obnově pořádané v r. 2012. Publikace byla velmi pozitivně přijata účastníky z celého světa a udělala České republice dobrou reklamu. Ivana Jongepierová byla platnou členkou organizačního výboru zmíněné konference.