Jarmila Johnová

Jarmila Johnová

předsedkyně sdružení Pražské matky

Nominována za neúnavné prosazování zklidňování dopravy a ochrany životního prostředí v Praze. Přispívá k rozvoji občanské společnosti zapojováním veřejnosti do aktivit směřujících ke zlepšení svého okolí.

Jarmila Johnová během svého dlouhého působení v oblasti životního prostředí a zklidňování dopravy dokázala dotáhnout k úspěšnému cíli mnoho menších i větších projektů, zapojit a motivovat mnoho lidí a zlepšit tak prostředí pro život v Praze neopakovatelným způsobem.  Je jednou ze zakládajících členek občanského sdružení Pražské matky, které již v roce 1988 začalo upozorňovat na špatný stav ovzduší v Praze. Iniciovala vznik oficiálního pražského programu Bezpečné cesty do školy podporovaného městem, v rámci něho pomohla dovést k realizaci více než 30 školních projektů.

Dále realizovala mnoha dalších projektů jako Město pro pěší, Vím, co dýchám, Chodci sobě atd. Je dlouholetou redaktorkou ekologického zpravodaje Přes práh,významně se zasadila o obnovu přechodů přes tramvajové koleje v Praze po jejich hromadném rušení v roce 2009 a novelu vyhlášky s tím spojenou, s městskými částmi a MHMP vyjednávala rušení modrých zón v blízkosti přechodů, vedle podpory a propagace šetrné dopravy se zabývá také  problematikou pražského ovzduší, městské zeleně a veřejného prostoru, občanům poskytuje poradenství a podporu v této oblasti.

Jarmila se při své práci věnovala mimo jiné vzdělávání a osvětě mezi dětmi – rozvinula v České republice nápad zahájit program Bezpečné cesty do školy s cílem podpořit šetrné způsoby dopravy žáků do školy a zajistit přitom jejich bezpečnost. Dále se přes více než 20 let věnuje problematice hluku, zeleně a kvality ovzduší a veřejného prostoru. Zasadila se o desítky konkrétních úprav zlepšujících podmínky pro chodce v pražské metropoli, zejména v okolí škol. Jára celý život úspěšně a s obdivuhodnou dávkou energie šíří myšlenky udržitelného života a bezpečné a šetrné dopravy.