Jaroslav Růžička

Jaroslav Růžička

náměstek primátora

Nominován za přínos městu Karlovy Vary

Podrobné zdůvodnění nominace:

Prioritou Jaroslava Růžičky je ochrana přírody a krajiny v rozvoji města, transparentnost státní správy a samosprávy, plánování a realizace pěších i cyklistických tras. V rámci svého působení prosazuje principy udržitelného rozvoje v oblasti územního rozvoje, EIA, SEA. Zasazuje se o změny v obci, týkající se odpadů, černých skládek, šetrného hospodaření v rámci životního prostředí. Je aktivním donorem NSZM za město Karlovy Vary.

Jaroslav Ružička je radním města Karlovy Vary. Po střední zemědělské škole nastoupil základní vojenskou službu a absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Oboru ochrany životního prostředí se věnuje dodnes, od roku 1992 jako OSVČ. Zabývá se EIA, SEA, a studněmi.

Jeho priority:

 • Ochránit ovzduší kolem řeky Teplé v lázeňské části města před znečišťováním zplodinami z automobilů. Zajíždějí sem při zásobování hotelů, restaurací a obchodů ráno od šesté do desáté hodiny. Jenomže v téměř stejném čase míří po promenádách za pitnými kúrami lázeňští hosté. Auta je však připravují o ionizovaný vzduch, jenž se u řeky přes noc vytvoří.
 • Vstoupil do boje s černými skládkami.
 • Zachraňuje historické památky – originální litinové sloupy a střešní nosníky, které od roku 1870 stojí na nástupišti karlovarského horního nádraží, přemístí je před nádražní budovu.
 • Zabývá se územním rozvojem, vyhlásil anonymní soutěže o nejlepší urbanistické řešení obchodně správního území města.
 • Postral se o obnovu parkové úpravy stávající vzrostlé zeleně, doplněné novou výsadbou, která bude tvořit hlukovou a prachovou clonu vůči okolní zástavbě.
 • Boj za čisté město -razantními kroky s pomocí občanů, policií, naverbovalo nezaměstnané a zpřísnilo také městskou vyhlášku, která hrozí velkými pokutami pro ty neposlušné, kteří nádherné město hyzdí nedopalky, plivanci, žvýkačkami, či exkrementy.
 • Chrání též veřejnou zeleň, upravuje pohyb v parcích, krmení holubů, a podobně.
 • Řeší i kočárovou dopravu v centru města, kdy nabídl přemístění kočárů s koňmi do stínu přilehlé aleje s přístupem k vodě a kanalizaci.
 • Podporuje ekologickou dopravu.
 • Zabývá se rekonstrukcemi silnic.
 • Pro město a okolní obce dělá vše jen to nejlepší ve všech sférách nejen v oblasti životního prostředí.