Jiří Malík

Jiří Malík

lídr koalice STOP HF

 

Ochránit přírodu před ziskuchtivými nadnárodními organizacemi, které chtějí těžit břidlicový plyn, je jen jedna z mnoha záležitostí, ve kterých se Jiří Malík angažuje. S tématem ochrany přírody se setkal ještě před revolucí, kdy upozornil jako vedoucí obchodu v oblasti Trutnov na problém s pančovaným mlékem. Vešel v povědomí, a dostal tak zanedlouho nabídku práce od ekologické organizace Ekona Náchod, kde jeho působnost začala naplno. Začal brojit proti černým skládkám.

Za největší úspěch ve své dosavadní angažovanosti považuje snahu o prosazení zákona na záchranu ozonosféry v obou komorách parlamentu. Je to zákon, který zabraňuje tomu, aby se na území naší republiky vyráběly tvrdé freony. Jeho součástí je i zřízení varovného systému pro občany, který zahrnuje pravidelná hlášení o stavu ozonosféry v televizním pořadu o předpovědi počasí.

Založil občanské sdružení Živá voda, které se zabývá ochranou vod, problematikou odpadů, ochranou významných krajinných prvků. Právě Živá voda, konkrétně Jiří Malík svolal v únoru 2012 do Náchoda občany, zástupce nevládních organizací za účelem založení Koalice STOP HF, která se staví proti hydraulickému štěpení, metodě, používané při průzkumu a těžbě břidlicového plynu v ČR.

A tak začal boj s větnými mlýny, jedna demonstrace střídala druhou, jednání se zástupci měst na Trutnovsku a Broumovsko a přidávala se další průzkumná území Valašsko a Berounsko, všechny průzkumná území se zapojila do Koalice STOP HF a během jednoho roku vstoupilo do Koalice STOP HF na 500 tisíc lidí.V Berouně svolává Koalice STOP HF pod vedením J.M. celosvětovou konferenci za účelem založené celosvětové organizace bojující proti hydraulickému štěpení používaném při těžbě břidlicového plynu.Vzniká Frack Free World www.frackfreeworld.org a do této organizace vstupuje prvních 13 zemí a přidávají se další.

Jiří Malík stmelil tým lidí pracujících po nocích z různých odvětví od podnikatelů, úředníků, matek na rodičovské dovolené, vytvořil vědeckou radu odborníků v oblasti hydrogeologie, geologie, ekonomie a dalších. Dokázal nadchnout a zaujmout známé osobnosti např. Zdeňka Svěráka, Petra Vacka, skupinu Hradišťan, která Koalici STOP HF věnovala svoji kultovní píseň Motlitba za vodu a koncertuje pro Koalici STOP HF po celé ČR.

Jiří Malík bez nároku na honorář, bez pracovního úvazku, ze svých peněz, dělá práci, kterou zastávají v institucích celé týmy zaměstnanců… A jeho motto Kde je vůle, tam je cesta se stala v Koalici STOP HF kultovním heslem .