Michal Bartoš

Michal Bartoš

ředitel CEA Sluňákov

 

Nominován za trvalou snahu hledat cesty udržitelného rozvoje mimo jiné formou zřízení a mnohaleté tvořivé vedení Centra ekologických aktivit města Olomouce o.p.s. (Sluňákov) a za myšlenku, unikátní náplň i mnohaletou organizaci Ekologických dnů Olomouc.

Michal si zaslouží cenu už jen za pořádání Ekologických dnů Olomouc. Ta neúnavná snaha otevírat více či méně skrytá témata související s hledáním obsahu myšlenky udržitelného rozvoje a zvát do Olomouce osobnosti, které prostě jinde na jednom místě neuvidíte. Jen namátkou právě Josef Vavroušek, Ivan Dejmal, Bedřich Moldan,Martin Bursík, ale také Erazim Kohák, Zdeněk Neubauer, Zdeněk Kratochvíl, Stanislav Komárek, Václav Bělohradský, Jan Keller…

Centrum Sluňákov Michal nejen řídí, ale především vymyslel a s mnoha obětavými spolupracovníky vybudoval (doslova na louce zelené) v podobě architekty i pedagogy oceňovaného nízkoenergetického domu. Díky jeho imaginaci, hybatelství, přesvědčivosti i houževnatosti se daří obohacovat náplň sluňákovského centra o přesahy a sepětí environmentální osvěty s výtvarníky, filosofy, biology, ekonomy, sociology, ale třeba i s poutníky a vizionáři, což se týká nejen proslavených a právem oceňovaných Ekologických dnů Olomouc (EDO), ale i Ekologických večerů pro veřejnost a také pobytových výukových programů Sluňákova pro základní i střední školy. Akademický pohled na environmentální vzdělávání, utváření hodnotových orientací i na roli environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací obohatil Michal svojí dizertační prací Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru, kterou obhájil v roce 2008 na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a upravil pro knižní vydání v roce 2011 pod názvem O přírodě s láskou (eseje o vztahu lidí a přírody). Pozoruhodným počinem bylo rovněž vydání sborníku úvah z EDO v letech 2005 a 2006 nazvaného Krajinou pochybností, jehož byl Michal editorem.

Vavrouškovská schopnost Michala Bartoše vnímat, chápat a propojovat lidi různých oborů, názorů i ideologií ve prospěch vzdělávání pro udržitelný rozvoj je v dnešních dnech ojedinělá a úctyhodná.