Miroslav Hudec

Miroslav Hudec

dětský psycholog

 

Nominován za dlouhodobou snahu o záchranu kopce Tlustec, ochranu zeleně v okrese Česká Lípa a zachování veřejné železniční dopravy na Českolipsku.

Je předsedou Regionální pobočky STUŽ, účastní se řady činností na ochranu životního prostředí, za racionální změny dopravní politiky, mimo jiné za převedení těžké nákladní dopravy zpět na železnici. V roce 2006 inicioval celostátní petici “ Kamiony na koleje“ adresovanou vládě a parlamentu ČR. Zúčastnil se též aktivit za záchranu provozu na tzv. Kozí dráze z Děčína do Oldřichova u Duchcova.
Řadu let se spoluúčastní boje za záchranu vzácné přírodovědné lokality kopce Tlustec u Jablonného se snahou různých podnikavců a obnovení těžby čediče.

Pan PhDr. Miroslav Hudec se narodil v roce 1951 v Benešově u Prahy, v roce 1976 ukončil studium na FFUK v Praze. Po celý život pracuje v oboru dětské psychologie jako ředitel školského pedagogického zařízení v České Lípě, do konce roku 2012 jako ředitel. Z funkce odstoupil jako nově zvolený krajský zastupitel Libereckého kraje pro neslučitelnost obou funkcí a pracuje zde dále jako dětský psycholog. Je členem výboru pro dopravu krajského zastupitelstva , prosazuje dlouhé roky zlepšení vlakového spojení velkých měst kraje na Prahu.

Od mládí měl střety s totalitními strukturami, v roce 1968 se účastnil protestních akcí proti sovětské okupaci, po roce 1977 byl šikanován za odmítnutí podepsat tzv.Antichartu, získal hodnocení jako politicky nespolehlivý i pro postupné zapojování do ekologických aktivit.

V roce 1989 byl jedním ze zakládajících členů OF v České Lípě, od roku 1990 do roku 2002 byl nepřetržitě členem zastupitelstva v České Lípě, původně za Občanské fórum, později od roku 2006 za Stranu zelených. Od roku 1990 až dosud je členem městské komise pro životní prostředí, v současnosti jejím předsedou. Snaží se o zachování maxima městské zeleně a o její rozšiřování, dlouhodobě též o o ekologičtější údržbu komunikací, o stav ovzduší ve městě, prosadil vybudování nové železniční zastávky Česká Lípa – Holý vrch.

Je spolehlivý, pracovitý, poctivý , obětavý , nebojácný a naprosto neuplatitelný.