Miroslav Patrik

Miroslav Patrik

ekologický aktivista

Nominován za prozíravé organizování prvních Dnů bez aut v ČR, vytrvalé prosazování zákonných postupů při výstavbě dálnice D8 a organizování ankety Ropák roku.

V aktivitách kolem prosazování trasy dálnice D8 je aktivní od samého počátku a trvá na názoru, že trasa nebyla zvolena správně podle platných zákonů.

Od počátku je hlavním organizátorem ankety Ropák roku. Anketa Ropák roku (21. ročník)  a Zelená perla roku (18. ročník) je veskrze kulturní a svěrákovsky laskavě humorná forma upozornění široké veřejnosti na nejvýraznější nešvary proti normám ochrany přírody a životního prostředí. Stala se tradiční akcí vítanou všemi zúčastněnými kromě „vítězů“.

Ačkoliv už v současné době neexistuje celostátní koordinace Dne bez aut, v předchozích 15 letech se Miroslavu Patrikovi podařilo položit základy, na kterých nyní staví jak aktivisté, tak i samotná města.