Edvard Sequens

Edvard Sequens

expert na energetiku

Nominován za neúnavnou a důslednou podporu obnovitelných zdrojů energie a za aktivní a korektní boj proti výrobě elektřiny z jádra, aniž by se vzala v úvahu a dořešila všechny rizika bezpečností, ekonomická a společenská, která jsou z jadernou energetikou spojena. Za vytrvalost, spolehlivost a pracovitost, za věrnost neziskovému sektoru.

Edvard Sequens dlouhodobě a důsledně hájí obnovitelné zdroje energie jako součást chytré, moderní, udržitelné, nefosilní, bezpečné a demokratické energetiky.

Představuje a přibližuje obnovitelné zdroje veřejnosti – vytvořil mj. unikátní Atlas obnovitelných zdrojů. Podílí se na přípravě a prosazování potřebné legislativy – kromě podílu na zákonu o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se snažil i o vznik zákona o teple z obnovitelných zdrojům a příslušnou kapitolu zpracoval i pro koncept publikovaný neziskovými organizacemi – pro Chytrou energii. S organizací Calla, kterou dlouho řídil, se pokusil vybudovat nevládní větrnou elektrárnu. Poctivě a pečlivě pracuje s médii, přičemž je potřeba si uvědomit, jak nelehkou pozici mají obnovitelné zdroje a ochrana klimatu v české veřejné debatě.

Edvard Sequens si udržel čistý štít i v nerovném prostředí Pačesovy komise, kde nakonec jako jediný, navíc nevládní expert, hájil obnovitelné zdroje a poukazoval na nevhodnost a rizika budování megalomanských a centralizovaných jaderných zdrojů. Dlouhodobě také podporuje místní společenství v obcích, kam míří pokusy umístit hlubinná úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Jeden úkol těžší než druhý…