Hana Korvasová

Hana Korvasová

pedagožka

Nominantka je spoluzakladatelkou brněnské Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, které se pod jejím vedením (od roku 2002 dosud) rozrostlo na pět pracovišť s výraznými profilacemi v široké škále environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty nejrůznějších cílových skupin od předškoláků, přes žáky, studenty, veřejnost, až po seniory.

Svým spolupracovníkům vytváří ředitelka Lipky bezpečné podmínky, za kterých mohou rozvíjet svoji pedagogickou tvořivost a rozšiřovat své vzdělání i ekopedagogické zkušenosti. Hana Korvasová řadu let působila také jako předsedkyně Pavučiny – občanského sdružení pro ekologickou výchovu působícího jako zastřešující servisní a cechovní organizace středisek ekologické výchovy z celé ČR, v současné době je platnou členkou Výboru Pavučiny zabezpečující mj. kontakty s vrcholnými orgány veřejné správy na úseku školství a životního prostředí. Dlouhodobě se rovněž podílí na dalším vzdělávání učitelů, zejména lektorským působením ve specializačních studiích pro školní koordinátory EVVO, pro něž je Lipka následně útočištěm i metodickou oporou.

V posledních letech se nominantka stále více věnuje také vysokoškolské přípravě budoucích učitelů, do které se úspěšně snaží vnášet tolik potřebné aktivizující přístupy ve snaze napomoci studentům pedagogických oborů při formování jejich pro-environmentálních postojů a nabývání ekopedagogických kompetencí pro každodenní učitelskou praxi.