Jan Hřebačka

Jan Hřebačka

ředitel správy KRNAP

Nominován za elegantní a přitom příkladné vedení národního parku v nelehkých podmínkách protichůdných tlaků politických i historických, přičemž výsledkem je kvalitní soužití desítek tisíc obyvatel regionu s ochranou přírody a rostoucí akceptance národního parku a jeho logických limitů obyvateli regionu.

Od doby, kdy se Jan Hřebačka stal v roce 2008 ředitelem Správy Krkonošského národního parku, proměnil tuto důležitou instituci české státní ochrany přírody zásadním způsobem směrem k výrazně větší otevřenosti vůči veřejnosti, regionálním stakeholderům i novým myšlenkám. Zároveň nastavil systémově řízení národního parku tak, aby rozhodování jeho správy bylo maximálně transparentní a předvídatelné.

Při tom všem dokázal nejenom uhájit prioritní témata ochrany krkonošské přírody, ale významně přispět i k tomu, že se do Krkonoš začali vracet živočichové, jako je vydra říční, datlík tříprstý, rys ostrovid či vlk.

Jan Hřebačka je zodpovědným za to, že Krkonošský národní park je národním parkem, kde za ochranou přírody stojí nejenom ochranáři, ale i starostky a starostové a další představitelé regionu.