Jana Lorencová

Jana Lorencová

spisovatelka, poslankyně

Jana Lorencová dlouhodobě spolupracuje s občanskými sdruženími, zástupci měst a obcí i s jednotlivými občany na zlepšení stavu životního prostředí nejen v Moravskoslezském kraji. Spolupracuje úzce např. se sdruženími Arnika, Zelený kruh, Greenpeace, Hnutí Duha, Naše Beskydy, OPS, Změna pro život a dalšími.

Jana Lorencová dlouhodobě pomáhá beskydským starostům v boji proti těžebním záměrům OKD na dole Frenštát. Podporuje občany Karviné, Orlové a Doubravy v boji proti OKD při záměru těžby pod obydlenými oblastmi. Aktivně podporuje občanská sdružení při snaze o zlepšení životního prostředí v Moravskoslezském kraji.  Aktivně pomáhá obci Nové Heřminovy proti stavbě přehrady, která by nenávratně zničila část obce.

Jako poslankyně iniciovala v závěru roku 2013 zastavení prolomení těžebních limitů v severních Čechách.Ve výborech a komisích PSP ČR aktivně bojuje za okamžité řešení neblahého stavu tzv. Ostravských lagun. V rámci Výboru pro životního prostředí PSP ČR nadstandardně spolupracuje a ekologickými organizacemi, jimž dává prostor pro řešení jejich problematiky.