Jiří Zajíc

Jiří Zajíc

majitel lesní školky

 

Pan Ing. Jiří Zajíc, CSc. je od roku 1992 majitelem lesní školky v Týništi nad Orlicí. V lesní školce pěstuje úplný sortiment jehličnatých a listnatých prostokořenných a obalovaných sazenic pro školkování, zalesňování, rekultivace, biokoridory a okrasné účely. Semenáčky i sazenice pěstuje celoročně i ve skleníku.

Při pěstování jedlí, jilmů a energetických topolů spolupracuje s Městskými lesy Hradec Králové, CHKO Orlické hory a CHKO Jizerské hory, s firmou Dr. Pio Kinský dal Borgo, s hospodářstvím Sternberg Týniště nad Orlicí, statkem Doubravka Chotěboř a dalšími.

Ročně produkuje 500.000–750.000 kusů sazenic.

V posledních letech se stále více zaměřuje i mimo les na nelesní půdy, které jsou uvolňovány ze zemědělské výroby. Za jednu z nejperspektiv­nějších možností využití nadbytečné zemědělské půdy vidí v současné době Ing. Zajíc ve směřování produkce na energetické plodiny. Velmi perspektivní jsou rychle rostoucí dřeviny – především topoly s hmotovým přírůstkem významně převyšujícím přírůstek ostatních dřevin.

Letos v listopadu oslaví pan Zajíc již své 81. narozeniny, stále je aktivní ve své lesní školce a dále pracuje na rozšíření obnovitelných zdrojů energie, především pak na využití energetických plodin, jako biomasy pro vytápění, ohřev a výrobu elektrické energie.