Lenka Šoltysová

Lenka Šoltysová

ochránkyně přírody

Lenka Šoltysová se dlouhodobě angažuje v oblasti ochrany přírody a krajiny pro Český Ráj. Ocenění si jistě zaslouží za průkopnické přístupy při jednání s místními podnikateli a obcemi a v neposlední řadě za nezpochybnitelné zásluhy za prosazování myšlenky a následně výrazný podíl na vyhlášení vůbec prvního geoparku u nás (a pravděpodobně vůbec v postkomunistických zemích).

Lenka pracovala jako vedoucí správy CHKO Český Ráj a v současné době je na ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, kde má na starosti rozvoj návštěvnických center chráněných krajinných oblastí – Domů přírody.