Pavel Křížek

Pavel Křížek

ochránce přírody

 

Nominován za praktické výsledky v ochraně přírody, profesionální přínos rozvoji záchranných stanic pro handicapované živočichy v ČR a prošlapávání netradiční cest vedoucích k záchraně živočichů i krásných koutů přírody.

Pavlovi Křížkovi se podařilo dosáhnout dohody s energetickými firmami o ochraně sloupů vysokého napětí proti poranění ptáků. Díky němu se všichni, kdo se touto problematikou zabývají, shodli na účinných řešeních a díky podpoře veřejnosti, kterou získal i za pomoci kontroverzní výstavy v Národním Muzeu “Světlo pro Prahu“ v roce 2001, se zabezpečování sloupů proti úrazům ptáků dostalo i do české legislativy.

Pavlovi se podařilo vytvořit profesionálně vedenou záchrannou stanici pro handicapované živočichy v Hrachově u Příbrami s pobočkami ve Voticích, Olbramovicích a Táboře. Tyto záchranné stanice jsou výrazně podporovány obcemi Středočeského a Jihočeského kraje a řadou sponzorů a individuálních dárců. Záchranné stanice provozuje již 15 let jím založená Ochrana fauny ČR (www.ochranafauny.cz), která též realizuje několik výzkumných ornitologických projektů a zabývá se ekologickou výchovou dětí i dospělých.

Počátky aktivit Pavla Křížka na poli ochrany přírody sahají do začátku 90. let, kdy jako dobrovolník strážil hnízda dravců na Slovensku proti jejich vykrádání. A snad i proto se v letošním roce vrací zpět na Slovensko jako spoluzakladatel občanského sdružení Parichvost, které si dlouhodobě pronajalo 300 ha lesa ve slovenských Roháčích za účelem jejich ochrany.

Díky jeho zvláštnímu charisma a nadšení pro ochranu živočichů se Pavlovi daří získávat na stranu ochrany přírody jak veřejnost, tak malé i velké podnikatele, umělce nebo politiky. A to je věc, která je v dnešní době obdivuhodná. Takových lidí není mnoho. I proto získal v minulosti několik ocenění, včetně třeba Sociálně prospěšný podnikatel roku 2010 nebo prestižní zahraničí stipendium Ashoka (www.ashoka.org).