Dalimil Cody Toman

Dalimil Cody Toman

ředitel Hnutí Brontosaurus

Dalimil Toman vystudoval volnočasovou, poté sociální pedagogiku a učitelství přírodopisu. V mládí jej nadchly zbytky lužních lesů kolem řeky Moravy na Hodonínsku. Začal je vášnivě fotit a dobrovolně se věnovat propagaci, osvětě a ochraně této unikátní krajiny. Ochraně přírody zasvětil dlouhá léta. V 15 letech začínal jako vedoucí přírodovědného oddílu Vlkani Mikulčice. Z Brontosauřích dětských oddílů se později přesunul do regionálního centra Hnutí Brontosaurus Podluží, kde je předsedou. V něm se snaží co nejvíce pomoci tamní přírodě a zapojit druhé do péče o ni. V Mikulčicích uspořádal jedenáct ročníků ekobenefičního festivalu Pestrovečer, jehož výtěžek dal vzrůst stovkám jihomoravských stromů a podpořil další environmentální projekty.

Po přípravě a vedení více než dvacítky dětských a dvacítky dobrovolnických táborů, desítek akcí a stovek oddílovek začal působit jako lektor environmentální výchovy a organizování dětských táborů a akcí pro mládež. Pořádá letní vzdělávací kurz pro nové organizátory Cestičky. Je autorem několika publikací o ekologické výchově a ekohrách, předsedá Jihomoravské radě dětí a mládeže.

Pracuje jako programový ředitel Hnutí Brontosaurus, které táhne díky nezdolnému nadšení. Osobním příkladem, skromností a vědomím nutnosti začít změny u sebe přitahuje stále nové lidi k dobrovolnické práci pro přírodu, památky i druhé. Také díky jeho práci ve vedení organizace vyrazily v minulých letech i v roce 2014 tisíce mladých lidí bez nároku na odměnu pomáhat místům, která to potřebují, na desítky víkendových akcí a táborů.

Dalimil Cody Toman inspiruje druhé, aby překročili běžné konvence a dělali to, čemu věří. Inspiruje, abychom nebyli lhostejní k tomu, co se kolem nás děje.