Dana Kuchtová

Dana Kuchtová

místopředsedkyně Jihočeských matek

Jméno Dany Kuchtové je nejčastěji spojováno s občanským sdružením Jihočeské matky. Do činnosti se zapojila krátce po jeho vzniku a spojila s ním mnoho let svého života. Později se stala jeho předsedkyní, dnes je ve funkci místopředsedkyně. Ačkoli se nyní naplno věnuje práci ředitelky Dětského domova v Klánovicích, činnost sdružení nadále podporuje.

Dana Kuchtová se snažila svou prací přispět rozvoji občanské společnosti – tedy prostředí, ve kterém je prostor pro různé názory a kde lidé mohou ovlivnit to, co se kolem nich děje. Po sametové revoluci jsme se základní principy fungování takové společnosti museli učit, mnohé klopotně prosazovat a dnes musíme bojovat i proti jejich oslabování. Dana se o občanskou společnost snažila od devadesátých let. Nejen prostřednictvím sdružení Jihočeské matky, ale též ve Straně zelených, na postu ministryně školství i jako občan.

Hlavním tématem její práce byla energetika s cílem zabránit rozvoji rizikových jaderných technologií, které mají ve své podstatě zakódované omezování svobodné společnosti. Dana Kuchtová se snažila vytvářet protiváhu jednostranné informační kampani atomové lobby. Statečně nastavila svou tvář v těžkých diskusích o dostavbě jaderné elektrárny v Temelíně. Účastnila se veřejných debat, přednášela studentům, organizovala happeningy, podílela se na prosazování změn různých strategických dokumentů atd. Výčet aktivit by mohl být velmi dlouhý. Důležitější než seznam sám je však to, jaké nasazení a odhodlání Dana této činnosti dlouhodobě věnovala.

Také díky její nezdolné energii sdružení Jihočeské matky funguje dodnes. Na Jihočeské matky se i dnes obracejí občané s prosbou o radu či pomoc jak mají postupovat v případech ochrany přírody a krajiny, jak se mají účinně bránit svévoli úřadů atd. Nejde totiž jen o jadernou energetiku. Jde především o nelhostejnou společnost.