David Číp

David Číp

ochránce přírody

 

David Číp, předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, se věnuje řadu let ochraně přírody a to s mimořádným zapálením. Zachránil provoz záchranné stanice pro handicapované živočichy v Jaroměři. Dlouhodobě se věnuje osvětě a vzdělávání veřejnosti. Je respektovaným odborníkem na ochranu přírody. Zcela výjimečný je jeho aktivní a nezištný přístup k ochraně přírody a dlouholetá práce na praktické ochraně přírodně cenných lokalit, které často nepožívají žádné zvláštní ochrany. Tyto jsou opečovávány Velkojaroměřským pozemkovým spolkem. Jedná se o největší nevládní seznam (sumu) nechráněných cenných přírodních lokalit se zajištěnou praktickou ochranou. Bez zájmu Davida Čípa by tento seznam nebyl sbírkou cenných udržovaných lokalit, ale často patrně míst, která by již z naší přírody zmizela a byla ochuzena o svou přírodní bohatost. Rozsah opečovávaných lokalit přesahuje do několika krajů (dokonce až na Slovensko) viz http://www.jarojaromer.cz/spolek/mapa/.

Je to výsledek mravenčí a soustavné mnohaleté práce, řady jednání s vlastníky, úřady atd. Je pozoruhodné, že rozsah opečovávaného dědictví přesahuje násobně činnosti i velkých státních institucí jako jsou třeba chráněné krajinné oblasti. Přes svůj rozsah je péče zajištěná neziskovou organizací zajištěna násobně levněji a efektivněji.

Aktivity Davida Čípa sahají i do mezinárodní ochrany přírody, kdy založil Koalici proti palmovému oleji viz http://stoppalmovemuoleji.cz/ a aktivně se věnuje upozorňování na souvislosti mezi konzumem palmového oleje a ničením deštných pralesů.