Jan Hora

Jan Hora

ornitolog

Jan Hora, mezi přáteli většinou Honza Hora, je neodmyslitelně spjat s Českou společností ornitologickou. Od 80. let zajišťoval její fungování, zasadil se o úspěšné připojení k BirdLife International a inicioval i její přeměnu z odborného sdružení na plnohodnotnou moderní nevládní organizaci.

Honzův pracovní záběr vždy byl a je obdivuhodně široký. S lehkostí jemu vlastní zvládá ochranářský výzkum ptáků v těžko přístupných šumavských terénech, psaní vědeckých či popularizačních textů stejně jako ochranářský lobbying v nejrůznějších prostředích — srozumitelně a přesvědčivě vysvětlí konkrétní potřeby ochrany přírody v jihočeské hospodě, na ministerstvu i na mezinárodním fóru.

Již v 80. letech v rámci tehdejší ICBP navrhl pro nově vznikající významná ptačí území ustavení neformálních pracovních skupin z aktivních místních lidí a hned je u nás začal zavádět. Myšlenku patronátních skupin (care-taker groups) převzala poté řada partnerů BirdLife po celém světě, zejména v Africe. Honzovu myšlenku ocenil BirdLife International udělením prestižního ocenění za mimořádný přínos pro světovou ochranu ptactva v roce 2008.

Nejvýznamnějším z dlouhé řady Honzových přínosů české ochraně přírody je bezesporu systematická příprava na vstup Česka do Evropské unie. Tento vývoj Honza předpokládal již od poloviny 90. let a systematicky na něj připravoval sebe, své spolupracovníky z řad ČSO i dlouhou řadu úředníků státní ochrany přírody. Zajistil první překlad Směrnic o ptácích a o stanovištích (1998), školil úředníky od ministerstev po okresní úřady a zejména, právě za pomoci patronátních skupin významných ptačích oblastí, inicioval a připravil detailně zpracovaný návrh ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

Honza Hora je stále aktivní jak ve svých terénních výzkumech, tak v širším zájmu o problémy ochrany ptáků a životního prostředí. Aktivně se například účastnil řady jednání k problematice Šumavy, kde svojí neústupnou, ale argumenty bohatou argumentací, pomáhal prosadit její maximální ochranu.