Jan Pokorný

Jan Pokorný

přírodovědec

Aktivity, do kterých je zapojen, mají jedno společné – mají smysl a je z nich patrná snaha zlepšit prostředí kolem nás – ať už je to jihočeský rybník nebo jezero ve Švédsku či v Africe. Není jedním z vědců, kteří bojují s ostatními o to, kdo je “lepší vědec”. Brání stromy, vodu v krajině… a to se spolupracovníky prostřednictvím přímých měření energetické bilance krajiny, resp. teploty povrchů pomocí IR kamer, umístěných na letadle nebo na vzducholodi. Tedy způsobem, který zdaleka není “aktivistický”, naopak se opírá o vědecké poznatky. Ty umí jasně vysvětlit i těm, kteří zrovna neholdují odborným časopisům a konferencím.

Byl to Jan Pokorný, který nejen do naší kotliny, ale i do mezinárodní vědecké komunity vnesl nový pohled na koloběh vody v krajině,  myšlenkově propojený s energetickými toky spojenými s přeměnou skupenství vody. Dlouhodobě upozorňuje na to, že jsou to rostliny, které zásadně regulují klima prostřednictvím evapotranspirace a  že je to zavodněná krajina s vegetací a mokřady, která přirozeně brání klimatickým extrémům i globálnímu oteplování, díky ochlazování průběžně odpařované vody. Krajina městských aglomerací a vybetonovaných ploch, nekonečných lánů orné půdy a krajina zbavená lesa přinášejí především rizika klimatická – toto je leitmotiv poutavých přednášek i publikací Jana Pokorného.

V Třeboni se podílel na založení společnosti ENVI a ENKI, zabývající se především tématem vody v krajině a vlivem vegetace na kvalitu prostředí, zejména na klima. Projekty spojené s využitím rybníkářství, ochranou vod a využitím zeleně realizoval se svými spolupracovníky např. v Keni (kde zdokumentovali  doslova zhoubné následky velkoplošného odlesnění na životní prostředí i ekonomiku státu – když se v přehřáté krajině katastrofálně snížily srážky), Austrálii nebo Íránu. Společným jmenovatelem těchto projektů bylo vždy předání know-how místní komunitě v konkrétní rozvojové zemi, jak udržitelným způsobem a s minimálními investicemi využívat přírodní zdroje.  V roce 2008 získal Cenu ministra životního prostředí za celoživotní práci a též společně se slovenskými kolegy za  spoluautorství knihy „Water for Recovery of Climate“. Je dlouholetým předsedou pozemkového spolku Hamerský potok, o.s..

Jan Pokorný jako pedagog na vysokých školách v ČR i zahraničí dokáže studenty motivovat a inspirovat. Učí studenty propojovat souvislosti mezi ekologií, fyziologií rostlin, klimatologií i sociálními a ekonomickými aspekty praktického managementu. Motivuje studenty ke  kritickému, prakticky zaměřenému přemýšlení. Nepatří mezi „zasloužilé“ pedagogy, kteří léta učí uzavřeni ve své akademické bublině. Má široký rozhled a četné zkušenosti, a co je nejdůležitější – má také dar předávat je dál.