Jan Valeška

Jan Valeška

zakladatel komunitou podporovaného zemědělství

Jan Valeška řadu let usiluje a to, abychom měli šanci jíst skutečné potraviny od skutečných zemědělců a zároveň tak udržet zdravou krajinu. Žijeme v době, která oplývá anonymitou, nakupujeme anonymní potraviny u anonymních prodejců v anonymních řetězcích a zapomínáme na daň, kterou si takové konání bere. Propojování vztahu producent-spotřebitel je přesným opakem této tendence a zcela zásadně ovlivňuje podobu nejen zemědělské krajiny, ale též společenského klimatu. Napomáhá také vytváření komunit a sítí, vytváří místní pracovní místa a oživuje místní ekonomiku.

Jan dlouhodobě působí v PRO-BIO LIZE, poslední tři roky jako její ředitel, v rámci níž propaguje biopotraviny, drobné ekologické zemědělce a šetrnou spotřebu. Podílel se na vzniku bedýnkových systému i farmářských trhů u nás.  Je také předsedou České technologické platformy pro ekologické zemědělství, která vytváří jednotící prvek organizací a institucí v oboru. Kromě toho je aktivním členem celosvětového hnutí za potravinovou suverenitu, kterou prosazuje i v ČR.

 Jako jeden z mála již před lety pochopil, že drobná ekologická hospodářství, která jsou pro krajinu velmi důležitá, mají šanci přežít jedině díky spolupráci místních obyvatel a zemědělců.

Přesně to je komunitou podporované zemědělství – dlouhodobé partnerství zemědělců a spotřebitelů, založené na férovosti, spolupráci a solidaritě. Vzniká tak skutečně šetrný a udržitelný potravinový systém, ze kterého prosperují všichni. Lidé vědí, kdo a jak jejich jídlo produkuje a oproti konvenční spotřebě mají možnost ovlivnit, co jí; zemědělci mají jistotu odbytu a stávají se hodnotnou součástí místního společenství. Komunitou podporované zemědělství má i výrazný sociální rozměr – sbližuje různé generace a věkové skupiny a rozvíjí mezi lidmi blízkost, důvěru a schopnost spolupráce.

První KPZ skupinu založil Jan před sedmi lety v Praze, ta se záhy rozrostla na 80 podílníků a tři dodavatele, drobné ekozemědělce. Stál při vzniku i dalších skupin KPZ, zejména u nás prvního komunitou provozovaného hospodářství KomPot a je aktivním členem komunitní zahrady Kuchyňka v Praze Holešovicích. Neúnavnou iniciativou se mu podařilo ukázat, že myšlenka komunitou podporovaného zemědělství (KPZ) v Čechách není utopií. Dnes funguje po celé ČR více než 20 skupin, které podporují svého sedláka a každoročně vznikají další a další. Jan také stojí za formováním celorepublikové sítě těchto skupin, která umožňuje vzájemné sdílení zkušeností a propagaci tématu i skupin. Navíc se stal zakladatelem Asociace místních potravinových iniciativ, která působí jako poradenská organizace v oblasti zakládání skupin komunitou podporovaného zemědělství – jak pro spotřebitele, tak zemědělce.

Jan je člověk s hlubokým vhledem, výraznou schopností zabývat se podstatou problému, který umí vždy trefně pojmenovat. Není mu však vlastní potřeba kritiky, naopak se snaží na základě poučeného vhledu tvořit a vyšlapávat lepší  cestu – a především pak ukazovat ostatním, že to je možné. Je trpělivý člověk s přirozenou moudrostí a úctou k ostatním, díky čemuž snadno získává důvěru lidí ve svém okolí. Je jednotícím prvkem a tahounem českého hnutí KPZ i ekologického zemědělství.