Jana Drápalová

Jana Drápalová

starostka MČ Nový Lískovec

Jana Drápalová představuje typ angažované občanky, která prošla profesní odbornou kariérou, prací pro občanské sdružení a posledních 15 let v roli komunální političky dokázala svojí důsledností a poctivostí dosáhnout bezprecedentního úspěchu při zlepšování životního prostředí MČ Nový Lískovec.

Nejvýznamnějším počinem je regenerace panelového sídliště, při které byly komplexně modernizovány všechny panelové domy ve správě MČ do nízkoenergetického standardu a zavedení energetického managementu pro bytové i veřejné budovy.  Úspory energie mohou sledovat uživatelé na webu MČ. Zároveň byly modernizovány veřejné prostory, v sídlišti byla obnovena a doplněna dětská hřiště, ozeleněny svislé plochy technických objektů, bezbariérové úpravy komunikací, vybudovány nová parkovací místa bez záborů zeleně, oplocené výběhy pro psy, sportoviště ve dvou základních školách jsou po modernizaci přístupna mimo dobu vyučování veřejnosti, zlepšila se veřejná vybavenost. Městská část přispívá k rozvoji občanské společnosti finanční podporou místních sdružení a spolků. Městská část se zapojuje do mezinárodních projektů spolupráce mezi evropskými městy na téma udržitelného rozvoje a revitalizace veřejných prostranství. Díky projektu Urbspace byl obnoven historický lesopark s rozhlednou nad ul. Raisova z doby 1. republiky, včetně funkcionalistické architektury, který 60let chátral¨. Unikátním projektem je založení  nového parku s jezírkem, ve kterém se sbírá dešťová voda ze střech okolních paneláků a sportovně rekreační areál s hřišti volně přístupnými pro veřejnost.