Marek Orko Vácha

Marek Orko Vácha

katolický kněz

Přírodovědec a katolický kněz Marek Orko Vácha má  bohatou publikační činnost, v níž se zabývá tématem ochrany životního prostředí (http://www.ikarmel.cz/autor/vacha-marek-orko). Jeho knihy jsou srozumitelné i lidem bez přírodovědeckého vzdělání, nejedná se o ryze odborný text pro úzkou skupinu odborníků. Naopak se snaží své myšlenky předat lehko stravitelnou formou co největšímu okruhu čtenářů.

Ochranou životního prostředí se zabývá i v médiích, přednáškách pro mladé, ale i ve svých kázáních při bohoslužbách. Dává tématu ochrany životního prostředí duchovní rozměr. Jak sám říká „příroda není jen kulisa, na níž se odehrávají naše životy, je to Boží stvoření, skrze níž se nám zjevuje sám Stvořitel“.

V osobě Marka Orko Váchy se snoubí vzdělanost, neúnavná pracovitost a zároveň skromnost.