Michal Bartoš

Michal Bartoš

ředitel CEA Sluňákov

Michal Bartoš celý svůj dosavadní život zasvětil naplňování svého snu – rozvíjení vztahu člověka k přírodě a krajině. Již 25 let připravuje a organizuje festival Ekologické dny Olomouc, který se stal nejen pro odborníky a příznivce pojmem. Souběžně s malou skupinou příznivců začal realizovat ekologickou výchovu nejen pro žáky škol, ale i učitele.

Centrum Sluňákov Michal nejen řídí, ale je autorem ideje nízkoenergetického domu v Horce nad Moravou (který byl v roce 2007 odměněn cenou Grand prix architektů). Kolem tohoto domu se postupně na plevelem zarostlém poli vytvářel vzdělávací areál s pěti typickými biotopy místní krajiny lužních lesů. Díky jeho imaginaci, hybatelství, přesvědčivosti i houževnatosti se daří obohacovat náplň sluňákovského centra o přesahy a sepětí environmentální osvěty s výtvarníky, filosofy, biology, ekonomy, sociology, ale třeba i s poutníky a vizionáři, což se týká nejen proslavených a právem oceňovaných Ekologických dnů Olomouc (EDO), ale i Ekologických večerů pro veřejnost.

Akademický pohled na environmentální vzdělávání, utváření hodnotových orientací i na roli environmentálně zaměřených nestátních neziskových organizací obohatil Michal svojí dizertační prací „Proměny environmentální ideologie ve veřejném prostoru“, kterou obhájil v roce 2008 na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brně a upravil pro knižní vydání v roce 2011 pod názvem „O přírodě s láskou (eseje o vztahu lidí a přírody)“. Pozoruhodným počinem bylo rovněž editorství sborníku úvah z EDO v letech 2005 a 2006 nazvaného „Krajinou pochybností“. Michal je také editorem sborníků: „Vodní cesta Dunaj-Odra-Labe , historie, ekologie, krajina“ a „Mozaika zamyšlení z polyfonické zahrady EDO. Sborník vybraných příspěvků z Ekologických dnů Olomouc 2013: Chvála polyfonie“ s texty věnovanými životu a dílu českého biologa a filosofa Zdeňka Neubauera.

Všechny tyto aktivity na sebe nabalují nespočet dalších. Pokračováním jeho úsilí je realizace „Domu přírody Litovelské Pomoraví“ v okolí nízkoenergetického domu, který byl financován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a vznikl ve spolupráci s výtvarníky podle jeho ideje interpretace místní krajiny. Tento projekt byl odměněn Cenou města Olomouce za počin roku 2014.