Milan Smrž

Milan Smrž

chemik a ekologický učitel

Milan Smrž je neúnavný propagátor obnovitelné energie. Uskutečnil více jak 180 přednášek pro střední i vysoké školy a veřejnost po celé České republice. Přeložil a vydal významná díla pionýra německé a evropské obnovitelné energetiky, člena německého Bundestagu Hermanna Scheera (Světové sluneční hospodářství a Sluneční strategie – politika bez alternativy). Je dále autorem několika desítek původních článků na téma nutnosti a smyslu rekonstrukce stávajícího fosilně jaderného energetického systému do obnovitelné formy. Autor publikace Česká republika je obnovitelná.

V roce 2000 založil českou sekci evropského sdružení EUROSOLAR a od té doby je jeho předsedou. Sekce udržuje a aktualizuje web s množstvím původních i překladových článků. V roce 2003 byl v Berlíně zvolen viceprezidentem evropské asociace.

Více než 40 let je aktivním pořadatelem přírodně a ekologicky vedených táborů pro děti a mládež, které v posledních letech rozšířil i na pobyty rodičů s malými dětmi. Během svého života uspořádal a vedl přes 60 dětských táborů v přírodě. Posledních 23 let pořádá tábory v západních Čechách v Českém lese. Jeho tábory jsou vedeny ekologicky a bez vojenských vzorců. Orientuje mládež především vlastním příkladem, tábory jsou neseny v duchu osobní odpovědnosti, vstřícného chování, nekonfliktní komunikace a prožitkového přírodního života.

Od roku 2000 pořádá každoročně ve spolupráci s organizací INEX mezinárodní workcampy pro mládež z celého světa. Náplní bývá především údržba významných krajinných prvků v Českém lese.
V letech 2005 až 2010 se podílel na rozvojových projektech v Subsaharské Africe, především osobní účastí v misích v Zambii, kde jako člen týmu elektrifikoval obnovitelnými zdroji několik různých školských a zdravotních zařízení.

Milan Smrž zastává celostní pohled spojující přírodovědu i humanitní přístup, stejně jako globální přístup zohledňující negativní sociální dopady fosilního hospodářského systému a pozitivní potenciál obnovitelného hospodaření u nás i v zemích Jihu. V českém prostředí je výjimečnou osobností.