Radim Machů

Radim Machů

jednatel Moštárny Hostětín

Radim Machů se významně podílel na úspěších ekologických projektů v Hostětíně, ať už v roli aktivního občana a zastupitele, odborného pracovníka ekologického institutu Veronica, člena o.s. Tradice Bílých Karpat či manažera a jednatele Moštárny Hostětín. Radim byl u většiny modelových ekologických projektů v Hostětíně od samého počátku a stará se nejen o jejich udržitelnost a další rozvoj, ale sleduje jejich efektivitu, shromažďuje a analyzuje data a hodně času věnuje osvětě a předávání zkušeností dalším lidem a návštěvníkům ekologické obce Hostětín.

Radim pomáhal s realizací první kořenové čistírny v regionu (1995); dodnes se stará o její provoz. Jeho zásluhou byla zachráněna a restaurována 200 let stará sušírna ovoce, která dodnes slouží svému účelu.
 
Radim dohlíží nad funkčností místní výtopny na biomasu; za 15 topných sezón strávil nejednu noc při řešení technických problémů. Sleduje také energetickou bilanci obce, včetně dvou malých fotovoltaik, obecního osvětlení, apod.

 

Dlouhá léta vedl agendu sdružení místních producentů Tradice Bílých Karpat, první značky lokální produkce v ČR. Posláním tohoto spolku je podporovat místní ekonomiku opřenou o tradiční a ekologické zemědělství, ovocnářství a řemeslnou výrobu.
 
Od roku 2000 vede provoz moštárny v Hostětíně a rozvíjí výrobu moštů z místních odrůd, převáženě v biokvalitě. Sám jako soukromý bio-zemědělec začal také s ovocnými sady a často hájí zájmy malých biosadařů při tvorbě zákonů nebo resortních politik a programů.
 
Radim odvádí kus práce v ekologické osvětě – v roce 2010 při návštěvě prince Charlese v obci ho provázel částí programu věnovaného ovocnářství a moštárně.