Richard Medal

Richard Medal

ředitel centra EVVO

Richard Medal patří mezi dlouholeté propagátory environmentální výchovy na Slovensku. I v nejtěžších obdobích bez politické i finanční podpory dokázal udržet na vysoké odborné i pedagogické úrovni nejen Centrum environmentálných aktivít v Trenčíně, ale i celorepublikovou organizaci Špirála a výtečný časopis ĎalEKOhľad. Svou houževnatostí, erudicí, důrazností, odvahou, ale i láskou k lidem a k přírodě je ojedinělým a krásným příkladem člověka, který neokázale a poctivě naplňuje cíle trvale udržitelného života.

Výčet Ríšových environmentálních aktivit, počinů a úspěchů zdaleka nekončí výše uváděnými skutečnostmi. Je zakladatelem a byl též dlouholetým organizátorem celoslovenské školské sítě Zelená škola (dodnes zde působí jako člen správní rady), pořadatelem letních ochranářských táborů rodičů s dětmi na pomoc přírodě, přesvědčeným propagátorem zdravé výživy a provozovatelem trenčínského bioobchodu, konzultantem pro třetí sektor. Své bohaté zkušenosti z komunální politiky nyní zúročuje také jako asistent poslance Národní rady SR prof. Mikuláše Huby.

Při všech svých časově i organizačně náročných aktivitách se dokáže láskyplně věnovat vlastní rodině a dbát na své další vzdělávání v oblasti TUŽ.

Jeho nynější angažmá jako poslance MsZ v Trenčíně s don-quichotskými snahami o uplatňování zásad trvalé udržitelnosti v městské samosprávě stojí jistě za zmínku, stejně jako jeho trenčínské aktivity ve smyslu MA21 (rozvoj cyklodopravy a cyklistické infrastruktury, ochrana zeleně, parků, lesoparku, obnova čerešňového sadu, obhajoba veřejných prostorů, jejich rozvoj, podpora místní ekonomiky, zelené obstarávání, regionální ochranná známka…, to vše za maximální aktivní účasti veřejnosti).

Ríša je už mnoho let vzorem stovkám mladých slovenských ochranářů, ale i mnohým nám starším, kteří upřímně obdivují jeho železnou vůli a neutuchající nadšení i v obdobích, kdy environmentální výchova na Slovensku politiky ani úředníky nezajímala nebo ji dokonce považovali za škodlivou a nebezpečnou. Ríša naplňuje odkaz Josefa Vavrouška zcela důsledně a plnohodnotně jako málokdo. Držitelem CJV by se stal plným právem k radosti slovenských a českých environmentalistů (mezi nimiž je velmi dobře znám, uznáván a oblíben) i pro velmi žádoucí zvýšení popularity EVVO na Slovensku.