Vladimír Špidla

Vladimír Špidla

politik a ochránce přírody

Vladimír Špidla je veřejnosti znám především jako bývalý ministr a předseda Vlády ČR a komisař EU. Je absolventem oboru historie a prehistorie. Prošel řadou profesí: pracovník památkové péče a ochrany přírody, archeolog, dělník na pile, zaměstnanec mlékárny a skladu stavebnin, ředitel úřadu práce.

V 70. a 80. letech minulého století aktivně působil v Českém svazu ochránců přírody. Podobně jako Josef Vavroušek, ve vrcholné politice hledá pozitivní řešení ekologických, sociálních a ekonomických problémů. V roce 2013 aspiroval na pozici ministra životního prostředí, kdy jeho prioritami byla krajinotvorba a ochrana přírody, zvýšení energetické účinnosti a zateplování budov, snížení znečištění ovzduší, zejména na Ostravsku a ve velkých městech.

Coby premiér se v roce 2003 zasadil o vznik Rady vlády pro udržitelný rozvoj jako stálého poradního, iniciačního a koordinačního orgánu vlády České republiky pro oblast udržitelného rozvoje a strategického řízení. Rada byla v roce 2006 přesunuta pod Ministerstvo životního prostředí a hrála zde spíše roli nechtěného dítěte. Vladimír Špidla se v roce 2014 jako hlavní poradce premiéra Bohuslava Sobotky zasadil o její personální a odbornou revitalizaci (ve spolupráci také se STUŽ), zlepšení jejího mezirezortního postavení návratem na Úřad vlády a zapojením zástupců různých ministerstev a samospráv, ale také obnovením Fóra udržitelného rozvoje.